Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 7. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Kojanitz László: Mennyire nyitottak a pedagógusok új módszertani megoldások alkalmazására? In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 20-45. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/mennyire-nyitottak-a-pedagogusok-uj-modszertani-megoldasok-alkalmazasara

Köllő Zsófia: A romániai magyar tankönyvkiadás helyzete történeti megközelítésben In: Magiszter 17. 2. 2019. - 41-44. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_41-44.pdf

Pálmai Erika: Kötelező porosz In: Heti Világgazdaság 49. 2019. - 14-16. p.

Váradi Éva-Andrea: A 440 éves Alma Mater : történeti visszatekintő a 440 éves kolozsvári jezsuita és piarista hagyományú Scholára In: Magiszter 17. 2. 2019. - 100-120. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_100-120.pdf

Tamási Zsolt József: A marosvásárhelyi római katolikus líceum 1989 utáni története dátumokban In: Magiszter 17. 2. 2019. - 121-127. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_121-127.pdf

Tamási Zsolt József: „Meggyőződésem, hogy az Úr valóban építi ezt a házat” : beszélgetés dr. Tamási Zsolt Józseffel, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával In: Magiszter 17. 2. 2019. - 128-143. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_128-143.pdf

Holló László: Laudáció a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumnak a Magyar Örökség és Európa Egyesület által Magyar Örökség Díjban való részesítése alkalmával In: Magiszter 17. 2. 2019. - 144-146. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_144-146.pdf

Totyik Tamás: A köznevelési törvény alternatív iskolákat érintő módosításai In: Pedagógusok Lapja 74. 10. 2019. - 13. p.

Lázár Csilla: „Ha sikerül kevés friss levegőt bevinni...” : beszélgetés Lázár Csillával, a csíkszeredai Spektrum Oktatási központ ügyvezető igazgatójával In: Magiszter 17. 2. 2019. - 147-157. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_147-157.pdf

Kraiciné Szokoly Mária: Az egészségfejlesztés helyzete az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon In: Neveléstudomány 3-4. 2019. - 72-92. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_3-4_72-92.pdf

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: Gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulók iskolai esélyei In: Neveléstudomány 3-4. 2019. - 107-117. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_3-4_107-117.pdf

Ozsváth-Berényi Hajnal: Szakképzésfejlesztés Erdélyben In: Magiszter 17. 2. 2019. - 209-217. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_209-217.pdf

Lázár Csilla - Ferencz-Salamon Alpár: Mindennapi kreativitás az iskolában – egy Erasmus+ projekt tanulságai In: Magiszter 17. 2. 2019. - 225-238. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_225-238.pdf

Sándor József: A Varázstorony mint tehetséggondozó múzeum In: Módszertani Közlemények 59. 3. 2019. - 37-43. p.

Mikó Eszter: Az elvándorlási szándék vizsgálata a közép- és felsőoktatásban tanulók körében In: Földrajzi Közlemények 143. 3. 2019. - 250-262. p. URL: https://ojs3.mtak.hu/index.php/fk/article/view/1103/1383

Almanach : Pro Scientia és mestertanár aranyérmesek Budapest : TDK-ért Közhasznú Alapítvány, 2019

Lemorzsolódott hallgatók 2018 Debrecen : CHERD-H, 2019

- [Kecskemét] : Neumann János Egyetem, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely, [Szigetcsép] : UISZ Alapítvány, cop. 2019

Az ifjúság társadalmi felépítése, az ifjúságkutatás, az ifjúságpolitika és az ifjúságsegítés közti háromszög Európán belül In: Ifjúságügy : Szöveggyűjtemény : [Oktatási segédanyag] / szerk. Nagy Ádám, Oross Dániel ; [közread. az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány]. - 5. - [Kecskemét] : Neumann János Egyetem, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely; [Szigetcsép] : UISZ Alapítvány, cop. 2019. - 8-50. p.

Stafseng, Ola: Gondolatok az európai ifjúságkutatás agendájának fejlődéséről és relevanciájáról a közép- és kelet-európai kutatók számára In: Ifjúságügy : Szöveggyűjtemény : [Oktatási segédanyag] / szerk. Nagy Ádám, Oross Dániel ; [közread. az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány]. - 5. - [Kecskemét] : Neumann János Egyetem, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely; [Szigetcsép] : UISZ Alapítvány, cop. 2019. - 52-67. p.

Helve, Helena - Leccardi, Carmen - Kovacheva, Siyka: Ifjúságkutatás Európában In: Ifjúságügy : Szöveggyűjtemény : [Oktatási segédanyag] / szerk. Nagy Ádám, Oross Dániel ; [közread. az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány]. - 5. - [Kecskemét] : Neumann János Egyetem, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely; [Szigetcsép] : UISZ Alapítvány, cop. 2019. - 68-81. p.

Chisholm, Lynne: Európai ifjúságkutatás : Fejlődés, viták, elvárások In: Ifjúságügy : Szöveggyűjtemény : [Oktatási segédanyag] / szerk. Nagy Ádám, Oross Dániel ; [közread. az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány]. - 5. - [Kecskemét] : Neumann János Egyetem, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely; [Szigetcsép] : UISZ Alapítvány, cop. 2019. - 82-90. p.

Denstad, Finn Yrjar: Ifjúságpolitika Európában In: Ifjúságügy : Szöveggyűjtemény : [Oktatási segédanyag] / szerk. Nagy Ádám, Oross Dániel ; [közread. az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány]. - 5. - [Kecskemét] : Neumann János Egyetem, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely; [Szigetcsép] : UISZ Alapítvány, cop. 2019. - 138-155. p.

Wallace, Claire - Bendit, René: Az ifjúságpolitika európaivá válására irányuló tendencia In: Ifjúságügy : Szöveggyűjtemény : [Oktatási segédanyag] / szerk. Nagy Ádám, Oross Dániel ; [közread. az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány]. - 5. - [Kecskemét] : Neumann János Egyetem, Iuvenis Ifjúságszakmai Műhely; [Szigetcsép] : UISZ Alapítvány, cop. 2019. - 171-185. p.

Velkey Gábor: Térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelésük az alapfokú oktatás hazai rendszerében In: Tér és Társadalom 33. 4. 2019. - 104-131. p.

Horváth Szilárd: A Búzaszem Iskola In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 112-118. p.

Vetró Mihály: Leleményre nevelés : a kézműves oktatás szerepe a kreativitásfejlesztésben - a nádudvari módszer In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 119-124. p.

Kun Katalin: A népművészet oktatása az Apor Művészeti Iskolában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 133-144. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Sándor-Schmidt Barbara: Diverzitás és individuális értékek óvodás korban : a MIMI (Mindenki Másképp Intelligens) módszer beválás-vizsgálata In: Magiszter 17. 2. 2019. - 45-56. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_45-56.pdf

Barátka, Agnieska: Devecseri Gábor verseinek helye és szerepe a magyar anyanyelvűek és a magyarul tanuló lengyelek nyelvi kompetenciájának a fejlesztésében In: Magiszter 17. 2. 2019. - 89-99. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_89-99.pdf

Tóth Erika: A 21. századi iskola óriási kihívása : az olvasóvá nevelés : 1. rész In: Katedra 27. 2. 2019. - 24-25. p.

Ravasz Mónika: Bábjátékkal történő szövegfeldolgozások óvodás korú gyermekek számára : 2. rész In: Katedra 27. 2. 2019. - 26-27. p.

Sárközi Gabriella: Szabálysértések az iskolában Budapest : Raabe Klett, 2019

Miklya Luzsányi Mónika: Mit tegyek a kütyüre kattant gyerekemmel? Budapest : Scolar, 2019

Leman, Kevin: Nevelj az életre! : Mindazoknak, akik gyerekekkel bírnak, vagy épp nem bírnak velük Budapest : Harmat, 2019

Ittzés Szilvia: Tanárnő kérem! : Tanárnői történetek a kihúzandó kisegyestől a szelektív szendvicsig Budapest : Luther, 2019 : Szt. Gellért K.

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: Gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulók iskolai esélyei In: Neveléstudomány 3-4. 2019. - 107-117. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_3-4_107-117.pdf

Frank Tamás: Nádpálca-disputa In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 56-66. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=56

Köllő Zsófia: Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet kontextusában – egy képzéssorozat margójára In: Magiszter 17. 2. 2019. - 158-159. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_158-159.pdf

Bartha Krisztina: Óvodapedagógusok kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjei – egy továbbképzés tanulságainak tükrében In: Magiszter 17. 2. 2019. - 160-175. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_160-175-1.pdf

Képzői reflexiók : Tomos Gabriella a román nyelv tanításáról In: Magiszter 17. 2. 2019. - 175-178. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_175-178.pdf

Képzői reflexiók : Vincze Erika a hátrányos helyzetről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 186-190. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_186-191.pdf

Képzői reflexiók : Fuccaro Enikő a hátrányos helyzetről és sajátos nevelési igényről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 191-194. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_191-194.pdf

Képzői reflexiók : Majla Géza a játékról In: Magiszter 17. 2. 2019. - 194-198. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_194-198.pdf

Kovács Anikó: Az olvasóvá nevelés játékos stratégiái In: Magiszter 17. 2. 2019. - 205-208. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_205-208.pdf

Szántó Bíborka: A koragyermekkori nevelés új curriculuma In: Magiszter 17. 2. 2019. - 253-258. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_253-258.pdf

Nemes István: Új módszertani füzet a Kett pedagógiához In: Magiszter 17. 2. 2019. - 265-266. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_265-266.pdf

Andrásfalvy Bertalan: A formaalkotó és díszítő népművészet a nevelésben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 5-7. p.

Horváth Szilárd: Fejlesztés néphagyománnyal In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 8-28. p.

Baksa Brigitta: A népművészet fejlesztő hatása az oktatásban és a nevelésben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 29-32. p.

Bobonkáné Papp Antónia: A Nap adta törvény alakzatai In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 86-104. p.

A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése : Egyetemi tankönyv a Gyógypedagógia szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány számára Budapest : ELTE BGGYK, 2019

42 : Pedagógiai problémahelyzetek feldolgozása blockbusterek segítségével [Budapest] : Kodolányi J. Egy., cop. 2019 : Ifjúságszakmai Társ.

Tripp, Tedd: A gyerekszív pásztorolása Debrecen : Presbiteriánus K., cop. 2019

Pápai Ildikó: Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel : [Élet az autizmus galaxison] [Budapest] : Trivium, cop. 2019

Együtt a hit útján : Gyülekezetpedagógiai kézikönyv Budapest : Kálvin, 2019

Tolmácsi Tibor: Jól érzed! : A világ több... : Csak teljes tudásból lehet teljes élet [Dombóvár] : Tolmácsi Tibor, 2019

Chinmoy, Sri: Gyermekszív és gyermekálmok : [Spirituális bölcsességben felnőve] : [Útmutató szülőknek és gyermekeknek] Budapest : Madal Bal Könyvkiadó, cop. 2019

Dupont, Judith: Kézikönyv nehezen kezelhető szülőkkel rendelkező gyermekek számára Budapest : Oriold, 2019

Somodi Ildikó: A népművészet inspirációi a kisgyermekkori alkotásban In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 105-110. p.

Horváth Szilárd: A Búzaszem Iskola In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 112-118. p.

Vetró Mihály: Leleményre nevelés : a kézműves oktatás szerepe a kreativitásfejlesztésben - a nádudvari módszer In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 119-124. p.

Kun Katalin: Fürkész 4D komplex népművészeti projektoktatás az óvoda utolsó évében és az általános iskola alsó tagozatában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 125-132. p.

Service-learning and educating in challenging contexts : International perspectives London, [etc.] : Bloomsbury, 2014

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Nahalka István: Három pedagógiai szakmai kérdésről – a szakképzés átalakításának tükrében In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 5-19. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/harom-pedagogiai-szakmai-kerdesrol-a-szakkepzes-atalakitasanak-tukreben

Kojanitz László: Mennyire nyitottak a pedagógusok új módszertani megoldások alkalmazására? In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 20-45. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/mennyire-nyitottak-a-pedagogusok-uj-modszertani-megoldasok-alkalmazasara

Nagy Lehoczky Zsuzsa: Nagy Lehoczky Zsuzsa, az élményszerű matemaikatanítás népszerűsítője In: Katedra 27. 2. 2019. - 4-5. p.

Simovics Nikoletta: Matematikai tevékenységformák az óvodában In: Katedra 27. 2. 2019. - 8-11. p.

Vass Vilmos: A tanulás reneszánsza In: Magiszter 17. 2. 2019. - 4-14. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_4-14.pdf

Péter Lilla: Örömteli tanulás : az élményközpontú tanulás tanórai lehetőségeiről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 15-29. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_15-29.pdf

Jánk István: Nyelvi előítéletesség a romániai magyartanárok értékelésében In: Magiszter 17. 2. 2019. - 30-40. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_30-40.pdf

Köllő Zsófia: A romániai magyar tankönyvkiadás helyzete történeti megközelítésben In: Magiszter 17. 2. 2019. - 41-44. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_41-44.pdf

Pop Ilona Eszter: Az iskolai tanulás eredményességének növelése hatékony tanulási módszerek elsajátításával In: Magiszter 17. 2. 2019. - 57-66. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_57-66.pdf

Zsombori Tünde Orsolya: Pályaválasztási iránytű a biológia iránt érdeklődőknek In: Magiszter 17. 2. 2019. - 75-76. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_75-76.pdf

Muhi Sándor: Bemutatkozom, bemutatkozunk In: Magiszter 17. 2. 2019. - 83-88. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_83-88.pdf

Barátka, Agnieska: Devecseri Gábor verseinek helye és szerepe a magyar anyanyelvűek és a magyarul tanuló lengyelek nyelvi kompetenciájának a fejlesztésében In: Magiszter 17. 2. 2019. - 89-99. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_89-99.pdf

Kollár Krisztina: Elő a mobiloddal! : a mobileszközzel támogatott (nyelv)tanulás In: Katedra 27. 2. 2019. - 14. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 5. rész In: Katedra 27. 2. 2019. - 15. p.

Benyovszky Ágnes: A helytörténet és a regionális történelem tanításának lehetőségeiről az alapiskola felső tagozatán In: Katedra 27. 2. 2019. - 17-20. p.

Imre Anna: "Student Voice" - a tanulók hangja magyar iskolákban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 67-92. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/student-voice-a-tanulok-hangja-magyar-iskolakban

Lázár Csilla: „Ha sikerül kevés friss levegőt bevinni...” : beszélgetés Lázár Csillával, a csíkszeredai Spektrum Oktatási központ ügyvezető igazgatójával In: Magiszter 17. 2. 2019. - 147-157. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_147-157.pdf

Hammer István: Az önfeledt tanulás : az ortofunkciós spontaneitás tanuláselméleti, és neuroposzichológiai kapcsolatai In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 37-55. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=37

Pintér Henriett - Kiss Dávid - Tankó Farkas Kinga - Tülk Bettina: Az anyanyelvet és kommunikációt támogató műhely jelenleg folyó kutatásai In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 127-133. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=127

Kovács Zoltán: Választható tantárgy tervének készítése In: Firka 29. 2. 2019. - 40-43. p.

Képzői reflexiók : Tomos Gabriella a román nyelv tanításáról In: Magiszter 17. 2. 2019. - 175-178. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_175-178.pdf

Bak Márta - Dimény Boglárka - Simon Mária: Élmény és öröm : Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium In: Magiszter 17. 2. 2019. - 199-204. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_199-204.pdf

Kovács Anikó: Az olvasóvá nevelés játékos stratégiái In: Magiszter 17. 2. 2019. - 205-208. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_205-208.pdf

Ozsváth-Berényi Hajnal: Szakképzésfejlesztés Erdélyben In: Magiszter 17. 2. 2019. - 209-217. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_209-217.pdf

Lázár Csilla - Ferencz-Salamon Alpár: Mindennapi kreativitás az iskolában – egy Erasmus+ projekt tanulságai In: Magiszter 17. 2. 2019. - 225-238. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_225-238.pdf

Rajcsányi-Molnár Mónika - Kővári Attila: Kreativitás, csapatmunka, digitális tudás : MaTech – rendhagyó országos matematikaverseny In: Magiszter 17. 2. 2019. - 239-252. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_239-252.pdf

Szántó Bíborka: A koragyermekkori nevelés új curriculuma In: Magiszter 17. 2. 2019. - 253-258. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_253-258.pdf

Kocsis Annamária: Anyanyelvi tantervekről, tankönyvekről és értékelésről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 259-261. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_259-261.pdf

Erdély Judit: Hétköznapi kétnyelvűség In: Magiszter 17. 2. 2019. - 262-264. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_262-264.pdf

Nemes István: Új módszertani füzet a Kett pedagógiához In: Magiszter 17. 2. 2019. - 265-266. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_265-266.pdf

Újváriné Illés Mária: "Bátor, víg és boldog lépdelés" : a zenehallgatás élménytanítása zeneművészeti szakgimnáziumban In: Módszertani Közlemények 59. 3. 2019. - 13-23. p.

Dömsödy Andrea: Társasjátékok a könyvtárhasználat tanításában In: Módszertani Közlemények 59. 3. 2019. - 24-36. p.

Sándor József: A Varázstorony mint tehetséggondozó múzeum In: Módszertani Közlemények 59. 3. 2019. - 37-43. p.

Bődi Ildikó: Képes beszédek - beszédes képek : a rajztanítás organikus módszeréről In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 77-85. p.

Almanach : Pro Scientia és mestertanár aranyérmesek Budapest : TDK-ért Közhasznú Alapítvány, 2019

Nagy Emese, K. - Révész László: Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban (DFHT) : Metódus mint a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiája, fókuszban a tanulók státuszkezelése Eger : Líceum K., 2019

Horváth Ria: 5öst érő tanulási 5letek [Budapest] : [Horváthné Szabó Mária Magdolna], cop. 2019

Pethő-Szűcs Mária: Hetedhét áhítatok : Iskolai áhítatok, gyermek-istentiszteleti tanítások Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2019

Lemorzsolódott hallgatók 2018 Debrecen : CHERD-H, 2019

Együtt a hit útján : Gyülekezetpedagógiai kézikönyv Budapest : Kálvin, 2019

Jászay Tamás: ODE 30 : A hazai diákszínjátszás harminc éve Budapest : SZFE, 2019

Hatvani Csaba: NyelvÉSZ : A ... évi verseny feladatai : A nyelvÉSZ Tanulmányi verseny ... évi versenyfeladatai megoldásokkal és magyarázatokkal Szeged : Könyvmolyképző K., 2019

Best practices in cultural learning Debrecen : KulturAsz Cultural Assoc., 2019

Vörös Ferenc: Bozsik Gabriella, Ludányi Zsófia: Szabályzat, oktatás gyakorlat: helyesírásrók sokszínűen. A 2016-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger: Líceum Kiadó, 2019. : [könyvismertetés] In: Magyar nyelvőr 143. 4. 2019. - 495-499. p.

Vetró Mihály: Leleményre nevelés : a kézműves oktatás szerepe a kreativitásfejlesztésben - a nádudvari módszer In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 119-124. p.

Kun Katalin: Fürkész 4D komplex népművészeti projektoktatás az óvoda utolsó évében és az általános iskola alsó tagozatában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 125-132. p.

Gregson, Margaret - Hillier, Yvonne - Biesta, Gert: Reflective teaching in further, adult and vocational education London, [etc.] : Bloomsbury, 2018

Reinventing the curriculum : New trends in curriculum policy and practice London, [etc.] : Bloomsbury, 2014

4. Neveléstörténet

Váradi Éva-Andrea: A 440 éves Alma Mater : történeti visszatekintő a 440 éves kolozsvári jezsuita és piarista hagyományú Scholára In: Magiszter 17. 2. 2019. - 100-120. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_100-120.pdf

Tamási Zsolt József: A marosvásárhelyi római katolikus líceum 1989 utáni története dátumokban In: Magiszter 17. 2. 2019. - 121-127. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_121-127.pdf

Frank Tamás: Nádpálca-disputa In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 56-66. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=56

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Dvorácskó Balázs: Fiatal pedagógusok a jövő iskolájáról : a PSZ Országos Ifjúsági Tagozatának felmérése In: Pedagógusok Lapja 74. 10. 2019. - 14-15. p.

Benyovszky Andrea: Konduktív nevelési iskolamodell és konduktorképzési program az Amerikai Egyesült Államokban In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 93-103. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=93

Kató Ibolya: „Jövőbe látó célokat szőni” : interjú Kató Ibolyával, az illyefalvi Pető Fejlesztő és Képző Központ megálmodójával, 2019 ősz In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 157-161. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=157

Köllő Zsófia: Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet kontextusában – egy képzéssorozat margójára In: Magiszter 17. 2. 2019. - 158-159. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_158-159.pdf

Bartha Krisztina: Óvodapedagógusok kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjei – egy továbbképzés tanulságainak tükrében In: Magiszter 17. 2. 2019. - 160-175. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_160-175-1.pdf

Képzői reflexiók : Demeter Gyöngyi a kommunikációról In: Magiszter 17. 2. 2019. -178-183. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_178-183.pdf

Képzői reflexiók : Márk Emese a személyiségfejlesztésről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 183-186. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_183-186.pdf

Jancsákné Majzik Andrea: Csillik Lászlóra emlékezünk... In: Módszertani Közlemények 59. 3. 2019. - 3-12. p.

Bende Katalin: Rejtőzködő művésztanár : Bende Katalin [Budapest] : Boda Gallery of Art, 2018

Learning teaching from experience : Multiple perspectives and international contexts London, [etc.] : Bloomsbury, 2015

6. Gyógypedagógia, SNI

Jenei Teréz: Segítő könyvek a kortárs magyar gyermekirodalomban In: Magiszter 17. 2. 2019. - 67-74. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_67-74.pdf

Pintér Henriett - Molnár Pál: A cerebralis paresis intervenció-kutatások kirajzolódó problématerületei a nemzetközi folyóiratokban publikált szisztematikus összegző tanulmányok és metaelemzések In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 11-36. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=11

Hammer István: Az önfeledt tanulás : az ortofunkciós spontaneitás tanuláselméleti, és neuroposzichológiai kapcsolatai In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 37-55. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=37

Benyovszky Andrea: Konduktív nevelési iskolamodell és konduktorképzési program az Amerikai Egyesült Államokban In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 93-103. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=93

Garai Szilvia: Látássérült tanulók a konduktív nevelésben In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 104-114. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=104

Felszerné Csóh Etelka: Kutyaterápia a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 115-124. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=115

Pintér Henriett - Kiss Dávid - Tankó Farkas Kinga - Tülk Bettina: Az anyanyelvet és kommunikációt támogató műhely jelenleg folyó kutatásai In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 127-133. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=127

Oravecz Adrienn: Learning as an accomplishment for people with cerebral palsy through conductive education In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 134-143. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=134

Kató Ibolya: „Jövőbe látó célokat szőni” : interjú Kató Ibolyával, az illyefalvi Pető Fejlesztő és Képző Központ megálmodójával, 2019 ősz In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 157-161. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=157

Köllő Zsófia: Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet kontextusában – egy képzéssorozat margójára In: Magiszter 17. 2. 2019. - 158-159. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_158-159.pdf

Bartha Krisztina: Óvodapedagógusok kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjei – egy továbbképzés tanulságainak tükrében In: Magiszter 17. 2. 2019. - 160-175. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_160-175-1.pdf

Képzői reflexiók : Vincze Erika a hátrányos helyzetről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 186-190. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_186-191.pdf

Képzői reflexiók : Fuccaro Enikő a hátrányos helyzetről és sajátos nevelési igényről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 191-194. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_191-194.pdf

Péntek-Dózsa Melinda - Lénárt Zoltán - Papp Gabriella: Cerebrális parézissel diagnosztizált tanulók írása a kézfunkció, a mozgásállapot és az intellektuális képességek tükrében In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 4. 2019. - 249-269. p.

Gereben Ferencné: Beszámoló a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2019. június 26-28-án Gárdonyban rendezett 47. Országos Szakmai Konferenciájáról In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 4. 2019. - 271-313. p.

Platthy István - Poór Anna: "Virágba borult csillagok" : népi motívumkincsünk üzenetének felhasználása a művészetterápiában és a vizuális nevelésben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 38-59. p.

A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése : Egyetemi tankönyv a Gyógypedagógia szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány számára Budapest : ELTE BGGYK, 2019

Szabó Szilvia - Hajdu R. Attila: Látogatás a hangok birodalmába : Fejlesztő élménytár a S, Zs, Cs hangok gyakorlásához Budapest : Pirkadat Kvk., 2019

Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Pápai Ildikó: Azt beszéltük meg, hogy boldog leszel : [Élet az autizmus galaxison] [Budapest] : Trivium, cop. 2019

Felkészítés a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűrésére : Szenzoros és mozgásos élmények életkori kérdőívek Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

7. Pszichológia

Sándor-Schmidt Barbara: Diverzitás és individuális értékek óvodás korban : a MIMI (Mindenki Másképp Intelligens) módszer beválás-vizsgálata In: Magiszter 17. 2. 2019. - 45-56. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_45-56.pdf

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 5. rész In: Katedra 27. 2. 2019. - 15. p.

Bodnár Éva - Sass Judit : A tehetség mint forrás – a tehetség mint sebezhetőség In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 46-66. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tehetseg-mint-forras-a-tehetseg-mint-sebezhetoseg

Berne, Eric: Emberi játszmák Budapest : Háttér, cop. 2019

Felszerné Csóh Etelka: Kutyaterápia a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 115-124. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=115

Képzői reflexiók : Demeter Gyöngyi a kommunikációról In: Magiszter 17. 2. 2019. -178-183. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_178-183.pdf

Képzői reflexiók : Márk Emese a személyiségfejlesztésről In: Magiszter 17. 2. 2019. - 183-186. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_183-186.pdf

Péntek-Dózsa Melinda - Lénárt Zoltán - Papp Gabriella: Cerebrális parézissel diagnosztizált tanulók írása a kézfunkció, a mozgásállapot és az intellektuális képességek tükrében In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 4. 2019. - 249-269. p.

Platthy István - Poór Anna: "Virágba borult csillagok" : népi motívumkincsünk üzenetének felhasználása a művészetterápiában és a vizuális nevelésben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 4-6. 2019. - 38-59. p.

Szabó Szilvia - Hajdu R. Attila: Látogatás a hangok birodalmába : Fejlesztő élménytár a S, Zs, Cs hangok gyakorlásához Budapest : Pirkadat Kvk., 2019

Kälbli Katalin: Szakirodalmi áttekintés a sajátos nevelési igényű tanulók fittségi vizsgálatairól : A NETFITr sajátos nevelési igényű gyermekekre történő adaptációjának megalapozása : A Magyar Diáksport Szövetség kiadványa Budapest : MDSZ, 2019

Galán Anita: Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2019

A pszichodiagnosztika eszköztára a kora gyermekkori intervenció tervezésében a szülő-gyermek kapcsolat támogatására : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

A gyermeki fejlődés, a környezeti tényezők fejlődésre gyakorolt hatása és a fejlődési eltérések felismerése : Tréneri kézikönyv a "Lépések" c. módszertani kézikönyv feldolgozásához Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Best practices in cultural learning Debrecen : KulturAsz Cultural Assoc., 2019

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Vass Vilmos: A tanulás reneszánsza In: Magiszter 17. 2. 2019. - 4-14. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_4-14.pdf

Imre Anna: "Student Voice" - a tanulók hangja magyar iskolákban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 67-92. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/student-voice-a-tanulok-hangja-magyar-iskolakban

Balogh Judit - Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella: Különbségek a magyar kosárlabdaedzők szerep- és feladatértékelésében pedagógiai és sportszakmai nézeteik tükrében In: Neveléstudomány 3-4. 2019. - 93-106. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_3-4_93-106.pdf

Sáringerné Szilárd Zsuzsanna: A testnevelés és a sport szerepe a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Gyakorló Intézetében – szakdolgozati témák összegzése az elmúlt harmincöt év távlatában In: Tudomány és hivatás 2. 2019. - 67-89. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2020/01/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_2.pdf#page=67

Márton Adél: Alternatív pedagógiák az óvodai nevelésben – konferencia romániai magyar óvodapedagógusoknak In: Magiszter 17. 2. 2019. - 218-224. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_2_218-224.pdf


Régebbi listák: 6. hét   5. hét   4. hét   3. hét